werkwijze


Roel Vos hanteert de volgende werkwijze:

  1. In het kennismakingsgesprek wordt vastgesteld welk probleem moet worden aangepakt, en wat uw wensen daarbij zijn. Dit gesprek is in principe gratis.
  2. Op basis van de verkregen informatie wordt een indicatie gegeven van de kosten van de werkzaamheden en -als dat wordt gewenst- een offerte uitgebracht. U ontvangt daarbij ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.
  3. Als u akkoord bent, en de eventueel uitgebrachte offerte is getekend, dan wordt een stappenplan in overleg met u opgesteld, zo nodig met concrete data waarop resultaten beschikbaar moeten zijn.
  4. Is het stappenplan akkoord, dan wordt begonnen. U wordt natuurlijk steeds volledig op de hoogte gehouden.