visie


In de visie van Roel Vos moeten problemen op een deskundige, efficiënte en begrijpelijke manier worden opgelost.

Op vrijwel geen enkel vraagstuk bestaat een pasklaar antwoord. Zoeken naar de beste oplossing is daarom noodzakelijk.

Het uitgangspunt van Roel Vos is hierbij dat de aanwezige kennis garant moet staan voor een verantwoorde analyse, een zorgvuldige afweging en een heldere conclusie.

Dit kan op meerdere manieren, waarbij efficiëntie in de manier van werken voorop staat. Efficiëntie vereist helder overleg, duidelijke afspraken over wie wat doet en het bewaken van de voortgang.

Pas als u zelf de oplossing begrijpt, is Roel Vos tevreden. Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.

Roel Vos streeft voortdurend naar een werkwijze die op deze visie is gebaseerd.