juridische advisering


Bent u werkzaam in een samenwerkingsverband en zijn er juridische problemen die opgelost moeten worden? Roel Vos kan u hierbij adviseren, begeleiden en coachen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst.
 • Aanpassen of opstellen van nadere afspraken.
 • Toezien op het nakomen van afspraken.
 • Structuur aanbrengen in arbeidsvoorwaarden.
 • Opstellen van een huishoudelijk reglement.
 • Overleggen over voorwaarden voor huur van onroerend goed.
 • Overleggen over voorwaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Afwikkelen van eventuele overeenkomsten (denk aan verzekeringen, geldleningen).

financiele advisering


Bent u werkzaam in een samenwerkingsverband en zijn er financiële problemen die opgelost moeten worden? Roel Vos kan u hierbij adviseren, begeleiden en coachen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Begeleiding bij onderzoek naar het geldverkeer.
 • Advisering over debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Overleg inzake de financiering van de onderneming.
 • Overleg met bankinstellingen.
 • Overleg met de accountant.
 • Advisering over kostprijsberekeningen.

 


organisatorische advisering


Bent u werkzaam in een samenwerkingsverband en zijn er organisatorische problemen die opgelost moeten worden? Roel Vos kan u hierbij adviseren, begeleiden en coachen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Voorzitten van de vergadering van de vennoten.
 • Secretariële werkzaamheden ten behoeve van de onderneming.
 • Personeelsproblemen.
 • Functioneringsgesprekken.
 • Financieel-administratieve problemen.
 • Beleidsontwikkeling.
 • Marktverkenning en de aanpak daarvan.

Heeft u vragen over de aanpak van bovenstaande punten? Voor een onafhankelijke advisering kunt u terecht bij Roel Vos. Lees hier verder voor mijn werkwijze of neem direct contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.